Duchowni

 • Proboszcz

  Ks. mitrat Aleksander Surel

  Funkcję proboszcza objął w 2002 roku.

 • Wikariusz

  Ks. mgr Tomasz Puczko

  Funkcję wikariusza objął w 2020 roku.

 • Poprzednicy

  Wykaz proboszczów i wikariuszy oraz psalmistów.

Script logo